นวัตกรรมต้นอ่อนเคลแห้งแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด จากโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อการให้บริการอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหาร การใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทีมงานวิจัยได้ทดลองผลิตต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

โดยใช้เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็งแบบกระจายรังสีความร้อน เกิดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังคงสารสำคัญมูลค่าสูง เพื่อนำไปบรรจุแคปซูลสำหรับผู้บริโภค เป็นการตอบโจทย์ให้ภาคเอกชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการต่อยอดการผลิตไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือการผลิตหล่อฮังก้วยผงอบแห้ง จากเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย โดยการสกัดสารจากหล่อฮังก้วยโดยเครื่องสกัดสารด้วยน้ำร้อนความดันสูง การเพิ่มความเข้มขันของน้ำสกัดหล่อฮังก้วยด้วยเครื่องต้มระเหยแบบสุญญากาศ ที่ยังคงได้รสชาติและสาระสำคัญครบถ้วน เป็นต้น ถือเป็นโรงงานต้นแบบที่พร้อมสนับบสนุน SME หรือผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือตอบโจทย์การลงทุนในระดับอุตสาหกรรมและพร้อมที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากการเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการฯ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ทีมวิจัย ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเป็นอาหารมูลค่าสูง รวมไปถึงการพิจารณาการขยายสเกลในการให้บริการนอกเหนือจากการผลิตในระดับต้นแบบ รวมไปถึงการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ

Scroll to Top