นวัตกรรมใช้น้ำแทนน้ำมันสำหรับรถยนต์ในอนาคต

ในยุคสมัยนี้มีวิวัฒนาการเปิดตัวอุปกรณ์แยกไฮโดรเจนจากน้ำซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยนั่นเอง วัตถุหลักคือเป็นเชื้อเพลิงใช้คู่กับน้ำมัน เป็นแบบติดตั้งให้สำเร็จในรถยนต์โดยไม่ต้องมีถังบรรจุ เพียงแค่เติมน้ำเปล่าผ่านเครื่องแยกไฮโดรเจน และผสมควบคู่กับน้ำมันในการขับเคลื่อน เพื่อช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมถึง 40-60% ได้มีการทดลองในระยะเวลา 2 ปี ผลการตอบรับได้ดีเลยทีเดียว

มีการควบคุมอัตโนมัติทั้งหมด และได้มีการแก้ปัญหาไฮโดรเจนเกินความต้องการ เพราะมีตัวควบคุมผลิตตามรอบเครื่องยนต์โดยเฉพาะการทำงานจริงเท่านั้น และยังใช้ได้กับรถยนต์เบนซินและดีเซลอีกด้วย หลังจากบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ไฮโดรเจนพร้อมใช้งานมากกว่า 2 ปี และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ยังมีจุดบริการจำหน่ายให้สำหรับบุคคลทั่วไป โดยจุดเด่นไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ใดๆ ไม่ต้องติดตั้งถัง การทำงานอัตโนมัติ ควบคุมด้วยกล่องอีซียู โดยใช้น้ำเป็นหลักในการเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจน ไม่มีอันตรายอย่างแน่นอน และอุปกรณ์ที่ผลิตไฮโดรเจนขนาดเล็กนั้นใช้งานกับรถยนต์ โดยอุปกรณ์ทำหน้าที่แยกไฮโดรเจนจากน้ำแล้วฉีดผสมกับน้ำมันในเครื่องยนต์ เป็นการลดการใช้น้ำมันถึง 40-60% ปัจจุบันค่ายรถยนต์หรือการขับเคลื่อนในท้องตลาดเกือบทุกค่าย ทางเราได้พัฒนารถก๊าซไฮโดรเจนในการขับเคลื่อน เกิดการคิดค้นเรื่องนี้และพัฒนาอยู่เสมอ ยังมีแนวโน้มใช้ได้จริงในอนาคต โดยนวัตกรรมขณะนี้เป็นการพัฒนาในรูปแบบของไฮโดรเจนเหลว เช่นเดียวกับการใช้แก๊ส LPG และ NGV แต่ไฮโดรเจนเพาเวอร์ จะถูกออกแบบเพื่อใช้คู่ไปกับน้ำมันโดยหลัก ลักษณะควบเสริมเป็นเชื้อเพลิงหลักเพื่อให้มีความหล่อลื่นอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นให้เป็นการทำงานของระบบอีตโนมัติไป

Scroll to Top