นวัตกรรมไหมยั่งยืน สู่โปรตีนผงที่กินง่ายกว่าเดิม

หนอนไหมคืออาหารกินเล่นที่หลายคนโปรดปราน แต่ในทางกลับกันหลายคนก็ไม่โปรดปรานเพราะรู้สึกไม่ดีกับรูปลักษณ์ของหนอนตัวอวบอ้วนจนไม่กล้าลอง แต่ถ้าหากเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นผงโรย การกินโปรตีนจากหนอนไหมก็ง่ายยิ่งขึ้น และออกแบบวิธีกินได้มากกว่าเดิม ‘KOKOONIC’ เป็นแบรนด์ของผู้ผลิตหนอนไหมเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร ที่เลี้ยงหนอนไหมด้วยใบมันสำปะหลัง

ซึ่งใช้น้ำน้อยและปล่อย Co2 ออกมาไม่มาก และคุณสมบัติของตัวหนอนไหมเองที่ไวต่อสารเคมีทุกชนิด การเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงจึงต้องอาศัยวิถีของธรรมชาติและปลอดสารเคมี ซึ่ง Kokoonic Eri จะมีนักกีฏวิทยาจัดการในขั้นตอนการผลิตไข่หนอนไหม ก่อนแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เพื่อสร้างโอกาสในการเลี้ยงหนอนไหมเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลังให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องเปลี่ยนมาสู่การทำเกษตรแบบปลอดเคมี และด้วยยุคที่อาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากการผลิตแบบปลอดสารเป็นที่ต้องการของตลาดสุขภาพในวันนี้ หากตลาดของการบริโภคเติบโตขึ้น ความต้องการวัตถุดิบสูงขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ผลิตจึงเป็นสิ่ตามมา เมื่อผ่านกระบวนการดึงเส้นใยเพื่อนำไปทำสิ่งทอ ตัวดักแด้ไหมจะเข้าสู่การแปรรูปสกัดเป็นผงโปรตีนในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานรับรอง GHPs and HACCP ว่ามีความปลอดภัย ผงหนอนไหมให้รสชาติเหมือนถั่วโปรตีนสูง มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และกรดอะมิโนจำเป็น ที่น่าสนใจคือผงโปรตีนนี้สามารถนำมาใช้กับอาหารหลายประเภท ทั้งคาว หวาน เบเกอรี ขนมอบ เครื่องปรุงรส และอาหารเสริมสุขภาพ การขยับตัวของหนอนไหมครั้งนี้จึงยกระดับการกินให้หลากหลายยิ่งกว่าเดิม

Scroll to Top