บาร์โค้ดกินได้ นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

เมื่ออาหารที่วางขายเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยหรือมีสารปนเปื้อน การจะตรวจย้อนไปหาแหล่งที่มา จึงเป็นเรื่องยากทางออกของเรื่องนี้คือการติดบาร์โค้ดที่บริโภคได้ของ SaftTraces ตัวบาร์โค้ดดังกล่าวจะอยู่ในหยด DNA ซึ่งผสมไว้ในแว็กซ์ที่เคลือบผลไม้ ซึ่งช่วยให้สามารถย้อนกลับไปเช็คต้นตอได้ว่าผลไม้นี้มาจากฟาร์มไหน ผ่านอุปกรณ์เฉพาะสำหรับอ่านข้อมูล

ข้อเสียของเทคโนโลยีนี้ คือหากอาหารนั้นถูกกินจนหมดแล้ว จะไม่สามารถตรวจย้อนหลังได้ แต่ทั้งหมดนี้ เป็นไปเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า เพราะหากเกษตรกรหรือผู้ผลิตตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา ก็สามารถเจาะจงได้ว่าเป็นล็อตไหน เพื่อให้ง่ายแก่การเรียกสินค้าคืน หรือตรวจสอบต่อไป บาร์โค้ดอาหารที่สามารถกินได้ บาร์โค้ดตัวนี้จะอยู่ในหยดDNAซึ่งผสมไว้ในแว็กซ์ที่เคลือบไว้ที่ผลไม้ ไม่เป็นอันตรายแล้วยังสามารถเช็คต้นตอว่าอาหารนั้นถูกปลูกมาจากฟาร์มไหน ผ่านอุปกรณ์ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะแต่หากบาร์โค้ดนั้นถูกเรากินไปหมดแล้วก็ไม่สามารถหาที่มาของอาหารนั้นได้ เมื่ออาหารที่วางขายเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยหรือมีสารปนเปื้อน

Scroll to Top