ฟู้ดเทคแนวทางการเพิ่มปริมาณอาหารด้วยวิธีใหม่

แม้ที่ผ่านมาอาหารจากแหล่งทางเลือก เช่นโปรตีนสกัดหรือเนื้อสัตว์ที่ปลูกในแล็บ จะถูกมองเป็นกิมมิคในการขายสินค้าสำหรับคนเฉพาะกลุ่มเช่นมังสวิรัติมากกว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ในอนาคตที่จำนวนประชากรจะมีแต่เพิ่มขึ้น จนมีการประเมินว่าเมื่อคนบนโลกแตะหลัก 9 พันล้านคนในปี 2050 ปริมาณการบริโภคอาหาร จะสูงกว่า ณ ปัจจุบันเกือบเท่าตัว

ขณะที่พื้นที่ในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ มีเท่าเดิม หรืออาจจะลดน้อยลงด้วยซ้ำ (หากมีตัวแปรอื่นที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น) ขณะที่ในปัจจุบัน เราก็จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้เริ่มมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลให้ประชากรมีรายได้เพียงพอสำหรับการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากขึ้น องค์กรอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่าปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ในปี 2030 นั้น จะเพิ่มเป็น 376 ล้านตันต่อปี เทียบกับค่าเฉลี่ย 218 ล้านตัน ระหว่างปี 1997-1999 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 72% เลยทีเดียว แต่การจะเร่งผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ก็ต้องแลกมาด้วยการเผาผลาญทรัพยากรมหาศาล ทั้งน้ำและแร่ธาตุต่างๆมากมาย ยังไม่นับปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ ฟู้ดเทค ที่มาพร้อมกับแนวทางการเพิ่มปริมาณอาหารด้วยวิธีใหม่ๆ รวมถึงการเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น จึงน่าจะเป็นทางออกสำคัญสำหรับผู้คนในอนาคต มากกว่าการเป็นแค่ niche market สำหรับคนเฉพาะกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา

Scroll to Top