มะเร็งสารพันธุกรรมยับยั้งเนื้องอกช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

การติดตั้งไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งหรือมะเร็งที่มีสารพันธุกรรมที่ยับยั้งเนื้องอกจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันลดขนาดหรือกำจัดเนื้องอกที่ลุกลามในหนูได้อย่างสมบูรณ์ ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นการปูทางไปสู่การทดลองทางคลินิกที่ผสมผสานไวรัสที่ทำลายเซลล์มะเร็งเข้ากับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่มีการยับยั้งเนื้องอกจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

และช่วยให้การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันลดขนาดหรือล้างเนื้องอกที่ลุกลามในหนูได้อย่างสมบูรณ์นักวิจัย ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นการปูทางไปสู่การทดลองทางคลินิกที่ผสมผสานไวรัสที่ทำลายเซลล์มะเร็งเข้ากับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ไวรัส Oncolytic เป็นไวรัสดัดแปลงพันธุกรรมที่มีเป้าหมายในการแบ่งเซลล์เนื้องอกอย่างรวดเร็วในขณะที่หลีกเลี่ยงเซลล์ปกติ เดิมทีไวรัส Oncolytic ได้รับการออกแบบมาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง แต่นักวิจัยสังเกตเห็นในภายหลังว่าพวกมันยังกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วย โดยแนะนำว่าสามารถใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งอื่นๆ เช่น สารยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะขจัดเบรกบนระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ T เซลล์สามารถจดจำและโจมตีเนื้องอกได้ สารยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันทำงานได้เฉพาะในเนื้องอกที่ร้อน ซึ่งได้รับการแทรกซึมโดยทีเซลล์แล้ว

Scroll to Top