รถยนต์พลังงานลมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถพลังงานลมที่มีไม่กี่คนที่จะรู้จัก ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ จะพัฒนาการของแบตเตอรี่ จะทำให้อนาคตของ air Car นั้นเป็นไปได้อย่างลิบลิ่ว ลงไปเรื่อยๆ แต่ก็เป็นการดีที่เรานั้น รถยนต์พลังงานลม เห็นได้ข่าวว่ามีการพัฒนารถในรูปแบบไม่ใช้น้ำนานแล้วใช่ไหมได้รู้จักกับมัน ซึ่งทางเรานั้น ได้เขียนบทความนี้ เพื่อปูพื้นฐาน ความรู้ให้กับผู้ที่ สนใจนวัตกรรมใหม่ๆ

แนวคิดนวัตกรรม ยานยนต์ Hybrid ไฟฟ้า อัดอากาศ ที่ได้ออกแบบไว้ มันจะเต็มไปด้วย ความรู้ต่างๆ และจินตนาการ ซึ่งขอเกริ่นนำด้วย บทความของอาจารย์ ที่น่าเชื่อถือคนหนึ่ง ซึ่งเขาได้เขียนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของรถยนต์อากาศอัดนี้ เป็นคนต้นๆบทความนี้ จะทำให้ทุกๆคนนั้น ได้รู้จักความเป็นมาของร ถยนต์อากาศอัด พวกนี้ได้มากขึ้น รถพลังงานลมจะ เป็นไปได้หรือไม่ โดยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เมื่อราคาน้ำมัน ในตลาดโลกนั้น ได้สูงขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศ ก็ได้พยายามที่จะคิดค้นประดิษฐ์ และหาพลังงานมาทดแทน อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะนำมาใช้ ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล อย่างเช่นน้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติที่กำลัง รถยนต์ในอนาคต จะหมดลงไปเรื่อยๆ สำหรับนวัตกรรมยานยนต์นั้น ก็ได้มีรูปแบบของรถขึ้นมาใหม่ๆ เช่นรถพลังงานไฟฟ้า รถที่ใช้พลังงาน จากไนโตรเจนรถที่ใช้พลังงาน น้ำมันจากพืช เอทานอลที่ใช้ในน้ำมันก๊าซโซฮอล ที่ผลิตได้จากมันสำปะหลัง หรือกากน้ำตาลรวมถึงไบโอดีเซล ที่ผลิตได้จากน้ำมันปาล์ม รถพลังงานแสงอาทิตย์ ลดให้ Bleach และลดพลังงานไฮโดรเจน และยังมีอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งรถในแต่ละประเภทนั้น ก็ยังมีข้อจำกัด ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย และนอกจากนี้ ยังมีรถพลังงานลม ที่เป็นทางเลือกหนึ่ง ในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากพลังงานลม เป็นพลังงานสะอาด ไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษ และยังมีการใช้ อย่างไม่มีวันหมดอีกด้วย หลายคนสงสัยว่า จะได้ใช้รถพลังงานลมได้จริง

Scroll to Top