เทคโนโลยีจดจำใบหน้าพลิกโฉมธุรกิจฟาร์ม

เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเริ่มถูกนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งในสนามบินที่สหรัฐ หรือแม้แต่ใช้ตรวจจับผู้ทำผิดกฏจราจรในจีน รวมถึงการจดจำใบหน้าของสัตว์ต่างๆ เพื่อเช็กพฤติกรรมการกินการดื่มของสัตว์แต่ละตัวในฟาร์มด้วย ให้เกษตรกรรับรู้ได้ว่าควรดูแลสัตว์แต่ละตัว ซึ่งมีลักษณะนิสัยต่างกันอย่างไร รวมถึงสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวไหนกำลังป่วย

ระบบดังกล่าวซึ่งพัฒนาโดย Cainthus จากไอร์แลนด์นั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง และถูกนำไปติดตั้งในปศุสัตว์แล้วกว่า 14,000 แห่ง ทั้งในอเมริกาเหนือ และยุโรป ขณะที่ในจีน ก็มีรายงานว่า Alibaba ได้พัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยดูแลหมูในฟาร์มหลายแห่งเช่นกัน การนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า และรวมถึงเทคโนโลยีจดจำเสียง (Voice Recognition) เข้ามาใช้ในการเลี้ยงหมู จะทำให้การติดตามเรื่องสุขภาวะของหมูแต่ละตัวได้แม่นยำ แต่ที่สำคัญที่สุดคือจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องโรคไปได้มาก เพราะการติดตามพฤติกรรมของหมูแต่ละตัวในฟาร์ม จะทำให้เจ้าของสามารถป้องกันก่อนที่โรคจะระบาดไปสู่หมูตัวอื่นๆ ในฟาร์ม

Scroll to Top